Over ons Convivium

Met het “Slow Food Brussels Metropolitan Convivium”  willen we een echte Voedselgemeenschap creëren in het Brussels Gewest, het arrondissement Halle-Vilvoorde en de provincie Waals Brabant. We willen consumenten, producenten en verwerkers uit deze gebieden samen brengen om de oude banden te herstellen, de "korte keten" te ontplooien, in te zetten op (rand-)stedelijke landbouw en te komen tot een geïntegreerde voedselmarkt met inbegrip van iedereen die hier woont en werkt, welke taal je ook spreekt en vanwaar je ook afkomstig moge zijn.

We sluiten ons expliciet aan bij de waarden en doelen van Slow Food International[1] en bij de opdracht die aan een Convivium wordt toevertrouwd[2]:

  • De lokale bevolking in het metropolitane gebied sensibiliseren om actief traditionele, artisanale, lokale en biologische voedingsmiddelen te (her)ontdekken. We gaan voor een terugkeer naar het land; naar wat echt is - eerlijk, gezond en lekker. Op die manier willen we de mensen de macht over hun bord teruggeven.
  • We willen alle voedselactoren bij dit proces betrekken, en reiken de hand, naast aan de horeca, aan producenten, verkopers, het verenigingsleven, coöperatieven, milieubewegingen, markten, en het grote publiek.
  • Ons Convivium zal de komende jaren uitgebouwd worden langs 4 grote assen: vorming, communicatie, mobilisering en beheer. Onze activiteiten en keuzen kaderen in een beleidsplan dat rond die assen werd opgebouwd.
  • We trekken ten strijde tegen het verlies van de overweldigende en levensnoodzakelijke diversiteit: van zaden, fruit, groenten, dieren, en alle levende organismen die bijdragen aan de gezondheid van het land dat ons voedt en die bedreigd worden door de doorgedreven standaardisering, monocultuur, verspilling en bestrijdings- en meststoffen die de op maximalisering gerichte voedselindustrie kenmerken. Daarom willen we intensiever samenwerken met de activiteiten van Slow Food International zoals de Ark van de Smaak, het project “Sentinels of Taste” en Terra Madre.

Om deze doelen te bereiken zullen we de komende tijd een veelheid aan activiteiten en acties ontplooien, zoals thematische dagen en weken, conferenties, videovoorstellingen, gezonde apéro's, thematische wandelingen en fietstochten, salons, bedrijfsbezoeken, schoolvoorstellingen, workshops, gezellige etentjes en zullen inzetten op de publicatie en verspreiding van informatie, boeken en artikels, op papier en op het internet.

Onze focus ligt op de lokale voedselgemeenschap maar we kijken ook verder dan dat en willen, waar dat nodig en mogelijk is, in gans België deelnemen aan de promotie van Slow Food, in samenwerking met de lokale Convivia.

We willen daarom alle initiatieven die rond voedselbewustzijn werken ondersteunen en zoeken actief naar samenwerkingen rond hetgeen ons verenigt: Slow Food.

Wil je meedoen? Wordt lid, schrijf je in voor de activiteiten of kom je mee inzetten voor onze organisatie: ga naar de pagina “MEEDOEN !